Câu chuyện nhẫn Atlantic

/ / Phong thủy, Thiền, Trợ thiền
zenoneness

Năm 1922, nhà khảo cổ học Howard Carter khám phá ra mộ của vua Tutankhamen. Lúc đó, mọi người ngạc nhiên vì lời nguyền của vua Tut không linh nghiệm với nhà khảo cổ học này.

Có tin đồn rằng nhà khảo cổ học Howard Carter đã tìm được chiếc nhẫn ở Assuan. Chiếc nhẫn được hấu tước kiêm nhà nghiên cứu Ai Cập học Agrain mua vào năm 1860.

Trên chiếc nhẫn được chạm khắc những hình tượng hình học, như: 3 đường thẳng và tam giác.

Những hình tượng trên nhẫn được sắp xếp theo quy tắc bí truyền, có ý nghĩa bảo vệ con người tránh khỏi nguy hiểm, lời nguyền và các thế lực đen tối.

Ngày nay, chiếc nhẫn đó được gọi là “nhẫn Ra” và thiết kế nhẫn được cho rằng bắt nguồn từ thành phố đã mất Atlantis.

Cũng theo giả thuyết đó, người Ai Cập được coi là hậu duệ của người thành phố Atlantis. Dù vậy, chiếc nhẫn có thể có tác dụng tích cực hay tiêu cực đối với người đeo nó.