FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Khôi Huyền học – chặng đường với những đam mê

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

KHÔI HUYỀN HỌC – CHẶNG ĐƯỜNG VỚI NHỮNG ĐAM MÊ

Cái khó trong xem tử vi không phải là an sao, hiện tại đã có quá nhiều phần mềm cả online, cả offline có thể ra luôn cả bảng lá số an sao chính xác chỉ sau mấy chục giây.
Cái khó trong xem tử vi cũng không phải là ngồi nghiên cứu các cách cục… vì dù cách cục khó thấy hay không, ngồi google một lúc cũng ra được.
Cái khó trong xem tử vi nếu có, hẳn phải thuộc về hai điểm:
Một là luận thế nào, cân nhắc nặng nhẹ, kết hợp với tướng số và các bộ môn huyền học khác để đưa ra được lời giải đoán phù hợp nhất với đương số. Khó, nhưng không phải không có người làm được.
Hai là bản thân người đọc lá số phải giúp được người sở hữu ngày giờ tháng năm sinh đó chấp nhận được bản thân mình, và phần này, càng hiếm người làm được.
Để có thể giúp đương số hiểu được về chính mình, tới mức chấp nhận được chính mình, rồi từ đó tận dụng những ưu điểm trên lá số của mình, thì người thầy cũng phải ở cấp độ có thể nhìn được cả mặt hay và mặt dở của lá số.
Tinh đẩu nào chả có mặt mạnh, chả có mặt yếu, tinh đẩu nào chả có vị trí đắc địa, vị trí hãm địa… cái quan trọng là khi hiểu được cả mặt hay và mặt dở, mới có thể nhìn được cách thức để chúng ta sống trọn vẹn với cái ta đang là, sống trọn vẹn với những gì ông trời cho ta, với những gì hợp nhất với cảm xúc và niềm tin sâu kín của chúng ta, qua đó, chúng ta trọn vẹn trong hiện hữu của chính chúng ta với từng cảnh đời vẫn biến thiên từng ngày, xoay vần tạo hóa.
Qua 15 năm nghiệm lý liên tục, trau dồi và trưởng thành trong bộ môn, thầy Khôi đã thiết lập nền tảng vững chắc cho cái nhìn trung lập, chấp nhận mọi mặt hay dở và tìm cách hóa giải trong tử vi. Đây chính là nền tảng cho con đường Hợp nhất – Oneness giữa chúng ta và số phận của chúng ta.
Với mong muốn cống hiến cho cộng đồng, thầy tham gia cùng ZenOneness để tạo ra các lớp tử vi với tinh thần lạc quan, trung đạo…
Tham gia lớp của thầy đăng ký theo các tư vấn trong nhóm https://zenoneness.vn/2

TOP