Đá mani Bảo Châu

/ / Phong thủy, Thiền, Trợ thiền

Đây là một viên thạch anh hồng, hình hơi giống trái tim, nếu bình thường chắc các bạn sẽ được mua với lời khuyên là viên này đem đến sự may mắn trong hôn nhân. Nhưng khi mình đo năng lượng của đá, mình có cảm giác viên đá này rất dịu dàng và trong lành, lại phù hợp với các vị phật phương Tây thuộc Liên hoa bộ, và cũng phù hợp với một vị bổn tôn là Hồng Cầu tài Thiên nữ: Red Manohara Vasudhara, phối ngẫu của phật A di đà.

Cách dùng:

Thấy rằng tất cả mọi thứ đều có thể sinh khởi từ nền tĩnh lặng một cách chẳng cần lý do gì cả, sau đó nhìn thẳng vào viên đá, và thấy tất cả những gì mình muốn hiện ra ngay trong viên đá này như là chúng đã xảy ra rồi.

Lưu ý: ước muốn cho người khác, mới là ước muốn xứng đáng để chúng ta tu tập, ước muốn chúng ta nguyện cầu vì người khác, sẽ trở lại với chính chúng ta.

Khi chúng ta mong ai đó có người giúp đỡ, chúng ta sẽ được giúp đỡ, khi chúng ta mong ai đó được sung túc, thì sự sung túc cũng đến với chúng ta.

Pháp này cần liên tục tạo phước đức, bố thí không ngừng nghỉ, vì mình là cầu tài thiên, thì nhiệm vụ là liên tục chia sẻ, liên tục cho đi, liên tục làm hộ pháp để ủng hộ phật pháp.