Đá trí tuệ Như Như

/ / Phong thủy, Thiền, Trợ thiền

Viên ngọc này có tính cách tinh nghịch, vui vẻ. Cách dùng: Thấy luồng ánh sáng từ viên ngọc màu vàng tỏa ra, sau đó bao trùm lên mọi sự vật, sự việc, mọi dòng nhân quả, mọi sự kiện… và xóa tất cả các hình tướng của sự vật, sự việc, sự kiện đó đi…

Chúng ta nhận thức tất cả sự vật sự việc đều hiện ra trên nền tĩnh lặng rồi sẽ biến mất, bản chất chúng không có thực thể nào.

Cũng giống như trên nền trong suốt của thạch anh trắng, có thêm vài sợi thạch anh vàng với đủ hình thức màu sắc khác nhau, chúng cấu tạo một cách không có trật tự logic nào cả, tự chúng xuất hiện trên đó, không ai sắp xếp và cũng chẳng ai sắp xếp nào mà chỉ một nhân tố nhỏ cũng có thể khiến chúng sắp xếp khác đi.

Buông lỏng, và nhận ra chúng ta không thể nào kiểm soát được cuộc sống hỗn loạn, vốn quá nhiều nhân tố, hiện ra trên nền tĩnh lặng rồi lại mất đi trên cái nền đó. Và chấp nhận, cảm ơn cuộc sống như nó vốn là.